Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Διάψευση από ΥΠΕΞ βάσει των οποίων τα στελέχη του Διπλωματικού Κλάδου θα τύχουν ευνοϊκότερων μισθολογικών ρυθμίσεων
Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι είναι ανακριβείς οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες που περιέχουν τον ισχυρισμό ότι τα στελέχη του Διπλωματικού Κλάδου τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη από το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το νόμο για τα ειδικά μισθολόγια που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνει ακριβώς τις ίδιες προβλέψεις που είχαν ψηφισθεί προ δεκαημέρου από τη Βουλή.

Oι αλλαγές που έγιναν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αφορούν αποκλειστικά στην ορθή αναδιατύπωση του λεκτικού της τροποποιούμενης διάταξης (περίπτωση 28 της υποπαραγράφου Γ.1 του ν. 4093/2012), η οποία εκ παραδρομής δεν περιελάμβανε όλους τους βαθμούς των υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ., καθώς και ορισμένους βαθμούς του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας. Η αναδιατύπωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε καμιά περίπτωση δεν μεταβάλλει τις αποδοχές των διπλωματικών  υπαλλήλων όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το ν. 4093/2012

Κατά την τριετία εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, από το 2010 μέχρι σήμερα, ο τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών έχει μειωθεί περίπου κατά 25%. Το Υπουργείο Εξωτερικών και τα στελέχη του συμμετέχουν στις θυσίες του Ελληνικού λαού, αναζητώντας κάθε δυνατή πηγή και εφαρμόζοντας κάθε δυνατό μέτρο εξοικονόμησης, που δεν θα έχει δυσμενείς συνέπειες για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και θα διασφαλίζει την αποδοτική, αξιοπρεπή και δυναμική παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό.

πηγη.www.diplomatic.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου